Std 9 to 12 new blueprint 2022-23 | gseb new blueprint 2022-23 || std 10 new blueprint 20-23

 ધોરણ 9 થી 12 Blueprint 2022-23 

                   ● Breaking News 
☞ ધોરણ 9 થી 12 બ્લુપ્રિન્ટ 2022-23 જાહેર 
☞ ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા આજે પરીપત્ર જાહેર કરી જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ધોરણ 9 થી 12 ની પરીક્ષા પદ્ધતિ વર્ષ 2019-20 માટેની રહેશે 
     ~ ધોરણ 10 માં 80 ગુણનું પેપર - 20 ગુણ આંતરિક 
     ~ ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ 100 ગુણ થીયરી 
    Comments