ધોરણ 10 ગુજરાતી નિબંધ બોર્ડ પરીક્ષા

મોસ્ટ imp નિબંધ ગુજરાતી બોર્ડ પરીક્ષા 

1. લાગવગ એ જ લાયકાત / લાગવગ – એક સામાજિક દૂષણ 

2.  જો અણુયુદ્ધ થાય તો .. / ભાવિ વિશ્વયુદ્ધની ભયાનકતા / ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ

3.  મારું પ્રિય પુસ્તક

4. મારા પ્રિય કવિ અથવા મારા પ્રિય સાહિત્યકાર

5.  મારા શૈશવનાં સંસ્મરણો 

અથવા ફરી બનવા ચહું હું, પ્રભુ! બાળ નાનું
     

6. મારા જીવનના ઘડવૈયાઓ /
મારું જીવન ઘડનાર વ્યક્તિઓ
   

7. આપણા ઘડવૈયા બાંધવ આપણે અથવા
પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ અથવા 
માનવી પોતે જ પોતાનો ભાગ્યવિધાતા છે


8. નારી તું નારાયણી


9. રાષ્ટ્રિય એકતા અને અખંડિતતા 


10. ઈન્ટરનેટ : આશીર્વાદ કે અભિશાપ

Comments