how to gujarati gyan guru quiz certificate download | ગુજરાત જ્ઞાન ગુરૂ ક્વિઝ સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ || g3q quiz certificate download link

 Gujarat Gayn Guru Quiz Certificate download 


 ગુજરાત જ્ઞાન ગુરૂ ક્વિઝ ઓનલાઈન સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે આપેલ સ્ટેપ ફોલો કરો 


  સ્ટેપ - 1 - સૌપ્રથમ લોગીન કરો  

      → યુઝરનામ અને પાસવર્ડ નાખો પછી કેપ્ચા કોડ નાખી લોગીન કરો 


સ્ટેપ - 2 - તમારી તમામ ડિટેલ આવશે 

             જેમકે - આપેલ ક્વિઝ ની વિગત


 સ્ટેપ - 3 - સૌથી નીચે  Certificate of participation   પર ક્લિક કરો 
Comments